Küldetésünk

Alapítóinknak a kuratórium számára meghatározott célja a hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású gyerekek esélyegyenlőségének, iskolai sikerességének megteremtése. Úgy gondoljuk, hogy a lehető legjobb minõségű oktatás, a modern globalizálódó világnak megfelelõ készségek legmagasabb szintű elsajátítása az egyetlen kiút a nyomorból és elszigeteltségbõl. Ez pedig, mint azt számos nemzetközi tapasztalat mutatja, nem lehetséges egy etnikai, vagy társadalmi-anyagi szempontok szerint szegregált iskolarendszerben.