Alapító okirat

A CFCF 2015. január 16-án elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata.