Mit mondanak a tankönyvek a romákról?

Sokgyerekesek, szegények, kosárfonók és egy költő: ilyenek a cigányok a gyerekeink tankönyvei szerint

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány megbízásából folytatott kutatás célja annak bemutatása, hogy miként jelennek meg a romák a kerettantervekben, illetve az új, kísérleti tankönyvekben. A projekt támogatója az Európai Roma Jogok Központja (ERRC), és a Norvég Civil Támogatási Alap, a kutatást Pálos Dóra és Binder Mátyás végzi.

Korábbi kutatásokból (és a mindennapi tapasztalatokból) tudható, hogy a romák erősen alulreprezentáltak a tankönyvekben. Kutatásunk a közoktatást szabályozó, releváns kerettantervekre és az új, ún. kísérleti tankönyvekre, munkafüzetekre fókuszált (összesen 47 db). A kutatásban a NAT egyes kitűzött céljait indikátorként használtuk, az érintett kerettanterveket és tankönyveket egy, a támogató szervezetekkel közösen kialakított szempontrendszer szerint elemeztük.

A romák megfelelő megjelenítése kettős célt szolgál: (1) A roma tanulók számára ezek a tananyagrészek fontos szerepet játszhatnak a pozitív önazonosságtudat megerősítésében, (2) ezzel párhuzamosan - minden tanuló számára - kiegyensúlyozott ismereteket nyújthatnak a romákról, szerepet játszhatnak közismert sztereotípiák, elterjedt tévhitek megcáfolásában, a társadalmi érzékenyítés folyamatában.

A kutatás főbb megállapításai: (1) Forrás- és tevékenység-központúság tekintetében súlyosan alulreprezentáltak a romák a vizsgált tankönyvekben és munkafüzetekben. A tananyagok sok esetben felemás módon integrálódtak. (2) Számos, a romákhoz köthető tartalom tartalmaz szakmailag téves adatokat, hibás következtetéseket és hiányos megjelenítést. (3) Jelen elemzés fényében az látszik, hogy a mostani tankönyv „átalakítás” nem képes meghaladni az „ünnepi multikulturalizmus” szintjét, sőt több esetben arra sem képes, hogy a negatív sztereotípiákat háta mögött hagyja.

A kutatás további lépése a NAT céljaival összhangban megfelelő tartalmak ajánlása, az új tartalmak megjelenítésének elvi és módszertani kritériumrendszerének felállítása. Ajánlásaink megfogalmazása előtt a mellékelt kutatási anyagot szakmai vitára bocsátjuk, a vitára, mint a téma elismert szakértőjét ezúton invitáljuk.

Az ismeretek hiánya, illetve a nem megfelelő ismeretek hozzájárulnak ahhozhogy az iskolákból a különböző kisebbségekkel - köztük a romákkal - szemben előítéletes tanulók kerülnek ki. A CFCF célja a kutatással ezért lényegében az, hogy feltérképezze, van-e hiányosság vagy nem megfelelő tartalom a tankönyvekben a romákat illetően, egyúttal szövegszerű javaslattal éljen a döntéshozók felé a tartalom megváltoztatása érdekében.

"Az iskolai szegregáció egyik legfőbb oka a többségi szülők iskolára nehezedő nyomása, hogy ne kelljen gyerekeiknek cigány tanulók mellett ülni egy padban. Ezt az igényt szolgálja ki az oktatásirányítás a külön iskolák, osztályok létrehozásával. De vajon miből táplálkozik ez a szülői igény? Úgy véljük nagyobb részt a romákkal, s nem feltétlenül a roma kisgyerekekkel szembeni előítéletekből, sztereotipikus gondolkodásból. Ha nem lenne a magyar társadalomban ennyi előítélet, az a roma gyerekek iskolai esélyegyenlőségének is használna. Az előítéletek pedig köztudottan téves vagy hiányos információkból származnak.Ezért merült fel bennünk immár 2 éve, hogy azon is kellene változtatni, amit az iskolák a romákról, s persze más kisebbségi csoportokról a gyerekeknek átadnak, fontos lenne, hogy ne neveljék őket olyan előítéletes felnőtté, mint amilyenek sok esetben a szüleik."- hangsúlyozza Daróczi Gábor, a CFCF elnöke.  

A tanulmány és mellékletei letölthetőek innen: 

Tanagyag kutatás: Binder Pálos - ROMA.TK.KUT. 2016.pdf

Mellékletek: melléklet01 - TÁBLÁZAT -ROMA.TK.KUT..pdf,

melléklet02 - NAT indikátor - ROM.TK.KUT..pdf,

melléklet03 - KÉPANYAG - ROM.TK.KUT..pdf

A kutatás eredményét összefoglaló tanulmányt 2016. január 29-én szakmai workshop keretében vitatták meg a téma szakértői.

IMG_5221.JPG ketto_0.jpg hat.jpg harom (1)_0.jpgA workshopon elhangzottakról a következőként tudósított a NőkLapja Café:

"Ha kimondjuk, hogy „cigány”, bizsereg az osztályterem" – mondja Miklósi László történelemtanár. Talán más a helyzet, ha cigány tanuló is van az osztályban – már ha a többiek tudnak róla. Furcsa, de előfordul ugyanis, hogy az emberek észre sem veszik – pontosabban nem cigányként azonosítják – a közvetlen környezetükben élő romákat. Az osztálytársukat, a tanárukat, a kedves kismamát a földszintről vagy a sarki zöldségest. Miért? Mert aki fintort vág a „cigány” szóra, az valójában nem a nemzetiségre gondol, hanem egy bizonyos életformára. Amit ugyan tévesen jelöl az említett szóval, de ez ebből a szempontból mellékes. Eszerint a gondolkodás szerint aki hasonlít hozzánk, többségiekhez, az nem cigány, vagy annak-ellenére-hogy cigány."

„A mai magyar történelemoktatás rég meghalt felső középosztálybeli fehér férfiak háborús cselekedeteiről szól” – hangzott el a kutatást bemutató rendezvényen. Emiatt tehát nemcsak a romák sértődhetnének meg, hanem akár a nők is, ahogy folytatódott a mondat: „miközben a világ rendjét anyák, feleségek nővérek, húgok határozzák meg”. Vagyis erős pozitív női karakterekben sem dúskálunk (de ez mellékszál).

„Roma holokauszt és a rendszerváltás utáni lecsúszás: a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek kerettantervnek nyolc év alatt ennyi mondanivalója van a romákról – emeli ki Binder Mátyás –: mindkettőben áldozatok.”

„Egydimenziós, sztereotip cigánykép van”, a romák leginkább úgy jelennek meg, mint túlnépesedők, munkanélküliek, szegények – hangsúlyozza Daróczi Ágnes, a Cigányságkutató Intézet vezetője, aki nem érti, miért nem mutatják be például cigány emberek tömegeinek a szabadságharcban és a forradalmak során játszott meghatározó szerepét. „Ettől is függ, hogy kisgyerekek másodrendű állampolgárok lesznek-e a saját iskolájukban” – tette hozzá.

A teljes cikk elérhető az alábbi linken:

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160201/ciganyok-tankonyvek-kutatas/

A szakmai workshopot követően Daróczi Gábor, a CFCF elnöke és Pálos Dóra beszélgettek a munkáról az ATV-ben: 

cd66ae7c-5e4c-4cfd-abfb-c8ef5cd000b0_0.jpg

ATV: http://www.atv.hu/videok/video-20160201-mit-mondanak-a-tankonyvek-a-romakrol