Ercsi

Az ercsi a legfiatalabb, de talán az egyik legtettrekészebb közösség a Mellém ülsz? program közel egy éves életében.

ercsi.jpg

Mindenképpen kivételt jelent a többi településhez képest abból a szempontból, hogy Ercsiben Alapítványunk nem volt jelen korábban semmilyen formában. (Nyíregyházán, a huszár-telepi iskolával kapcsolatos szegregációs per okán, évek óta volt kapcsolatunk már a telepen élő lakossággal és az iskolába járó gyermekek szüleivel; Piliscsabán is több évre visszamenőleg jelen voltunk a szegregált Jókai Mór Általános Iskolából integrált oktatási intézményekbe átiratkozni kívánó gyermekek szüleinek nyújtott jogi segítségnyújtások révén; míg Budapesten a Láthatatlan Tanoda támogatott, mentorált gyermekeket annak érdekében, hogy a körzetesnek számító szegregált iskolák helyett lehetőségük legyen integrált iskolákba be- illetve átiratkozni.)

Ercsiből egy egyedi ügynek látszó esettel kapcsolatban kerestek meg bennünket, majd az ebből kialakuló kapcsolat során érdeklődést mutattak az akkor már több, mint fél éve zajló Mellém ülsz? programunk iránt is.
Igazságérzetüket sértette, hogy a városi iskola, bár állítólag elkötelezett az integráció megvalósításáért, mégis a "problémás", elsősorban roma gyerekeket hátrányosan megkülönbözteti, valamint arra törekszik, hogy ők a város másik, elsősorban sajátos nevelési igényű, illetve enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatására specializálódott iskolájába járjanak.

ercsi1.jpgKezdetben jelentős dilemmát jelentett, hogy ennyi késéssel érdemben útjára indítható-e egy rendkívül összetett és sok nehézséget rejtő közösségépítő program. Az ercsi "Közös út" csapata azonban – ahogyan végül elnevezte magát a csoport – rövid idő alatt bizonyságot tett életképességéről és tettrekészségéről.
A csoport tagjai között egyaránt találhatóak több gyermekes GYES-en lévő anyukák, egykori önkormányzati képviselők, nyugdíjasok és fiatal, egyetemista önkéntesek, őshonos ercsi lakosok és beköltözők, romák és nem romák.

Célkitűzéseik között szerepel nyári napközis tábor – amelynek azért már van hagyománya a helyi református tiszteletes és családja szervezésében, egy tanoda indítása, megemlékezések és rendezvények megtartása, szervezése, multikulturális programok, valamint képzések, amelyekhez a CFCF munkatársai is minden segítséget meg kívánnak adni.

https://norvegcivilalap.hu/

http://okotars.hu/