Kártérítési ügyeink

Gyöngyöspatai kártérítési per

63 gyöngyöspatai roma tanuló fordult kártérítési keresettel az Egri Törvényszékhez azért, mert a - jogerős bírói ítélet szerint - szegregált gyöngyöspatai általános iskolában elkülönítették őket. A bíróság a per első tárgyalását 2016. február 3-án tartotta. Sem a KLIK, sem a korábbi iskolafenntartó önkormányzat sem tartja alaposnak a gyerekek igényét.

Horváth és Kiss kontra Magyarország ügy

A Horváth és Kiss kontra Magyarország ügyben két roma fiatal indokolatlan fogyatékosság minősítése és speciális iskolába helyezése képezte a per tárgyát. Miután speciális, gyógypedagógiai intézménybe kerültek, a fiatalok el voltak zárva attól, hogy tanulmányaikat normál tantervű középiskolában folytathassák. Horváth és Kiss kérelme EJEB-hez benyújtott kérelme szerint speciális oktatásuk megvalósította etnikai diszkriminációjukat oktatáshoz való joguk érvényesítése során.

Kecskeméti félrediagnosztizálás

Három indokolatlanul fogyatékosnak minősített gyermek érdekében, Alapítványunk közreműködésével kártérítési per indult az őket oktató speciális általános iskola és a szakértői bizottságot is magába foglaló intézmény ellen. Az ügyben a Szegedi Ítélőtábla hozott jogerős ítéletet, amelyben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta, vagyis a keresetet elutasította.

Miskolci kártérítési per

A Morley Allen & Overy Ügyvédi Iroda Miskolc városa ellen személyiségi jogsértés tárgyában elégtételadás és kártérítés iránt indított perében, pro bono ügyként elvállalta 5 olyan roma fiatal képviseletét, akik szegregált körülmények között tanultak azokban az általános iskolákban, amelyekről a jogsértést a Miskolc-I-es perünkben a Debreceni Ítélőtábla jogerősen megállapította.

Csörögi gyerekek kártérítési ügye

2008. márciusában Alapítványunk segítségével 8 csörögi roma, akik a sződi Hunyadi János Általános Iskolai tanulói voltak, keresetet nyújtottak be a Pest Megyei Bíróságon közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt. A Hunyadi János Általános Iskola, és az iskolát fenntartó Sződi Önkormányzat ellen. A csörögi felperesek nem csupán az oktatás tárgyi/fizikai feltételei, hanem az oktatás szakmai minősége terén is közvetlen hátrányos megkülönböztetést szenvedtek a sződi nem cigány társaikkal való összehasonlításban.