Szerencsére nem jár szegregált oktatás a piliscsabaiaknak, de másmilyen sem

Balog Zoltán miniszter megtiltotta, hogy a KLIK új első osztályt indítson a szegregált piliscsabai Jókai Mór Általános Iskolában, a szeptemberben iskolát kezdő roma gyerekek mégis kétségek között és megalázva kezdik a tanévet. 

Június óta ugyanis nem sikerült számukra kijelölni azt az iskolát, amely lakóhelyük szerint kötelező felvételt biztosít számukra. Most, bár papíron még mindig a Jókai iskola a körzetes iskolájuk, a miniszter bölcs döntése alapján elsősöket már nem fogadhat, így hiába iratkozott be 4 tanuló ebbe az iskolába mér áprilisban, az biztos, a szeptemberi tanévnyitót nem a Jókai épületében töltik. De hogy akkor mégis hova fognak járni?

Ez sajnos az állami intézményfenntartót egyáltalán nem érdekli,láthatóan levette a kezét a gyerekekről azután, hogy a miniszter „elkaszálta” a szegregált iskola felvirágoztatásának tervét.

A gyerekek szülei önállóan, illetve a CFCF segítségével próbáltak meg a nyár folyamán iskolát találni gyerekeiknek, lehetőleg helyben, sikertelenül.

Volt aki még 1 héttel ezelőtt sem tudta biztosan, hova kell vinnie szeptember 1-jén a gyermekét. Végül egyik gyermeknek sem sikerült Piliscsabán maradnia, pedig a szegregált Jókain kívül még működik ott egy egyházi és egy német nemzetiségi iskola is. Így nem maradt más választásuk, a városon kívülre kell hordani gyerekeiket. Ilyen esetben- ha nincs a lakóhely szerinti településen iskola- a KLIK köteles gondoskodni a gyerekek utaztatásáról, akár iskolabusszal, akár a bérletigazolvány megtérítésével. Információnk szerint azonban a pilisvörösvári KLIK nem hajlandó fizetni.

Megkerestük a Pest Megyei Kormányhivatalt is, hátha ük többet tudnak, melyik iskola köteles fogadni a gyerekeket. Sajnos nem lettünk okosabbak, nem lett kijelölve új körzetes iskola. A kormányhivatal szerint a Jókai Iskolának kellett volna értesítenie a szülőket, hogy melyik iskolában kezdhetik a tanévet.

Az ügy ismét az állami iskolafenntartó diszfunkcióira és gyermekellenes hozzáállására mutat rá, úgy tűnik mintha a gyerekeken állnának bosszút azért, mert ördögi tervük, hogy a roma iskolába telepítsék a környék fogyatékkal élő gyermekeit is- nem válhatott valóra a heves civil tiltakozás nyomán.

CFCF KLIK elnökéhez fordult, egyúttal az ügyről tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumát.

Reméljük mihamarabb kijelölik a körzetes iskolát és lehetőséget adnak a szülőknek arra, hogy ők is élhessenek a szabad iskolaválasztás jogával, merthogy most úgy tűnik, ez a jog őket nem illeti meg. Amennyiben településen kívül kell iskolába járniuk, mert helyben nem tud a KLIK fogadó intézményt kijelölni számukra, úgy pedig kötelesek biztosítani a gyermekek ingyenes iskolába jutását. 

sa ellen fellebbezést adott be a másodfokú közigazgatási hatóságnak, vagyis a fenntartó KLIK-nek, hogy adja ki a kért dokumentumokat. A CFCF nem rejtette véka alá, hogy mihez kellenek az adatok: kifejezetten hivatkozott rá, hogy a dokumentumokat a 70 gyermek képviseletében indítandó kártérítési perben kívánja használni.

2015. március 25-én ugyanis a Kúria is megerősítette, hogy jogellenes volt a gyöngyöspatai cigány gyermekek külön osztályokban és külön emeleten való elkülönítése, s hogy számukra az iskola alacsonyabb minőségű oktatást nyújtott. A pert a CFCF indította, ez egy ún. közérdekű per volt, amelyben az érintettek nem vettek részt. A per jogerős lezárása után azonban a szülők jelezték: szeretnék, ha a szegregáció és a gyenge oktatás okozta károkét kárpótolnák őket. A CFCF csapata ezért első körben kérdőívezést tartott Gyöngyöspata cigányok lakta részén, majd a kártérítésre jogosult gyermekek szüleitől meghatalmazást vett fel. Számos család azonban nem rendelkezett azokkal a tanügyi dokumentumokkal, amelyekkel a perben valószínűsíteni tudnák, hogy ők tényleg a szegregált ’b’ osztályba jártak.

Az, hogy a KLIK képes arra hivatkozni, hogy rá nem vonatkozik a közigazgatási eljárásról szóló törvény, s ezért nem bírálja el a CFCF iskolával szemben benyújtott fellebbezését, világosan mutatja, a 70 gyermek jogérvényesítését kívánják megakadályozni. Az ügyről a CFCF folyamatosan tájékoztatta a KLIK elnökét is, tehát még csak nem is arról van szó, hogy egy tankerület önjáró módon próbál gátat szabni a 70 gyerek kártérítési perének.

Természetesen a KLIK mostani levelével szemben van helye bírósági felülvizsgálatnak, amellyel a CFCF élni fog. Ugyanakkor egy ilyen peres eljárás hónapokig eltart, ezért alapítványunk azt is fontolóra veszi, hogy Balog Zoltán miniszterhez fordulunk, hogy adjon utasítást a KLIK-nek, hogy járjon el etikusan és jogszerűen, azaz teljesítse a szülők kérését. 

A CFCF a gyerekek bizonyítványain túl arról is kért tájékoztatást a KLIK-től, hogy milyen lépéseket tettek a jogerősen kimondott gyöngyöspatai iskolai szegregáció felszámolása érdekében, illetve hogy történt-e felelősségre vonás azért, mert az iskola igazgatója úgy sorolta osztályokba a gyerekeket, hogy a cigányok a ’b’ osztályba és a földszintre, míg a nem cigányok az ’a’ osztályba, az emeltre kerültek. Erre a kérdésünkre sem feleltek, a közérdekű adatok megismeréséhez való jog megsértése miatt a CFCF már bírósághoz fordult.

Vajon mikor vonják felelősségre a KLIK elnökét ezekért? Vagy ez is következmények nélkül marad?