​Perelnek a gyöngyöspatai szegregált gyerekek: 200 millió a tét

63 gyöngyöspatai roma tanuló fordult kártérítési keresettel az Egri Törvényszékhez azért, mert a - jogerős bírói ítélet szerint - szegregált gyöngyöspatai általános iskolában elkülönítették őket. A bíróság a per első tárgyalását 2016. február 3-án tartotta. Sem a KLIK, sem a korábbi iskolafenntartó önkormányzat sem tartja alaposnak a gyerekek igényét.

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány több mint egyéves előkészület után, 2015 decemberében fordult keresettel a gyerekek képviseletében a bírósághoz. A perben a gyerekeket és az Alapítványt pro bono ügyvédek képviselik.

Miután a Kúria tavaly márciusban megállapította a CFCF által indított közérdekű perben, hogy a gyöngyöspatai roma tanulókat jogellenesen különítették el nem roma társaiktól, s hogy a szegregált oktatásuk révén alacsonyabb minőségű oktatást kaptak, most az érintett gyermekek, fiatalok lépnek fel a bíróság előtt, hogy a szegregált oktatás miatt kárpótolják őket. A tanulók minden szegregált osztályban eltöltött tanév után 500 ezer forintot kérnek, összesen 209 millióra perlik a felelősöket, amely összeg csak jelképes lehet, hiszen a szegregáció okozta hosszú távú hátrányok egész életüket befolyásolják: elvették tőlük annak az esélyét, hogy továbbtanuljanak, majd a munkaerő-piacon helyt álljanak.

A Kúria tavalyi döntése alapján nem vitás, hogy a gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskolában etnikai alapon szegregálták a gyerekeket, ennek okán őket hátrány érte, s hogy ezért az államosítást követően a KLIK a felelős. A kérdés, mennyibe kerül ez az államnak?

Kegye Adél, a CFCF ügyvédje elmondta, hogy a kártérítés összegét az irányadó bírói gyakorlat alapján határozták meg: ha 500 ezer forintot ítélt meg a bíróság egy a férfinak egy hasonló diszkriminációs perben, akinek egy áruház nem engedte be vakvezető kutyáját, akkor egy folyamatos, egész életet meghatározó jogsértés esetén, mint amilyen az iskolai szegregáció is, közel sem túlzás minden ilyen tanév után ugyancsak 500 ezret kérni.

Példátlan összefogás jellemezte a per előkészítését: az ELTE ÁJK hallgatói és önkéntes ügyvédek közreműködésével állt össze a kereset. Dr. Hernádi Eleonóra, aki az első tárgyaláson a perképviseltet pro bono látta el, s aki az ügy előkészítésében a kezdetek óta részt vett, saját motivációjával kapcsolatban elmondta: „Nem akarom, hogy a gyerekem egy olyan országban nőjön fel, ahol nem kaphatja meg minden gyermek ugyanazt a színvonalú oktatást, mint én, vagy az én gyermekem, pusztán azért, mert más a bőrszíne vagy a szociális helyzete, s emiatt lelkifurdalása legyen, ugyanúgy, mint ahogy nekem is van.”

Farkas János, a Gyöngyöspatai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a tárgyalást követően hangsúlyozta, szégyen, hogy a Kúria ítélete után a gyerekeknek külön kell perelni, s hogy az állam nem tartotta kötelességének, hogy egy ilyen elmarasztaló döntés után maga kompenzálja a gyerekeket az elvesztegetett évek miatt.

A perben alperes KLIK, az általános iskola és a gyöngyöspatai önkormányzat is a kereset teljes elutasítását kérte. Az önkormányzatot képviselő ügyvéd hozzátette, ha jár is kártérítés, akkor a jelenlegi követelés legfeljebb 10%-át tartaná reálisnak.

A per 2016. március 4-én folytatódik.